Какво е зелена енергия?

Зелената енергия е ток от възобновяеми източници от ВЕИ мощности – соларни, водни и вятърни централи; Това е нашият избор да бъдем отговорни потребители и да оставим нашият принос в борбата с климатичните промени като подкрепим развитието на чиста енергетика.

May 4, 2022

Какво е зелена енергия?

Зелената енергия е ток от възобновяеми източници от ВЕИ мощности – соларни, водни и вятърни централи; Това е нашият избор да бъдем отговорни потребители и да оставим нашият принос в борбата с климатичните промени като подкрепим развитието на чиста енергетика.

Всъщност следвайки световните тенденции за опазване на околната среда и намаляването на емисиите парникови газове Европейския съюз си е поставил за цел 40 % от потребявания ток в ЕС до 2030 г. да бъде именно такъв – от Възобновяеми източници на енергия. Така ще се намали потреблението на силно замърсяващите производства на енергия с произход изкопаеми горива, нефт и газ.

What is refined sugar

Нашият избор

Избираме зелена енергия/ток за производството на всички Аморе продукти и така участваме активно в борбата с климатичните промени.

Кои са причините за глобалното затопляне?

CO2 заедно с другите парникови газове са причина за глобалното затопляне. В последните години наблюдаваме промени в климата и невиждани до сега по рода си бури, наводнения, суша. А това води до промени в дивата природа, местообитанията и популациите на дивите растения и животини.

С какво е по-добра зелената енергия?

Производството на зелена енергия е с нулеви директни CO2 емисии и парникови газове, а косвените емисии на СО2 са в пъти по-малко в сравнение с директно генерираните от традиционните горива, или невъзобновяемите източници като въглища, петрол и газ.

Какъв е резултата?

Като резултат от избора ни на зелен ток, ние спестяваме CO2 емисии и парникови газове и така помагаме за забавяне на климатичните промени. Освен това стимулираме развитието на устойчив и модерен сектор произвеждащ чиста енергия.

Try our DELICIOUS Products

Order organic breakfast or snacks delivered to your home